Historiske Norske båter 2

Norske båt og skipsbyggere har igjennom tidene stått for utrolig mange flotte fartøy. En god del av disse har fått sin plass i historien og flere har blitt restaurert og stilles i dag ut på forskjellige museer rundt omkring. Flere av disse skipene er også godt kjent utenfor Norge, spesielt skipene som ble brukt til ekspedisjoner i de arktiske strøkene. Dette var som regel spesialbygde skip som skulle tåle ismassene.

Gjøa

Skipet Gjøa ble bygget opprinnelig som en fiskebåt i 1872, den ble også brukt til dette frem til Roald Amundsen kjøpte skipet i starten på 1900 tallet. Gjøa var 70 fot lang og 20 fot bred og var blitt mye brukt til ishavsfiske, så den var en solid båt beregnet for Arktiske strøk.

Amundsen hadde ikke så stor erfaring med å seile i Arktiske strøk så han fikk med den tidligere eieren H C Johannsen og noen få besetnings medlemmer for å forberede seg bedre. De var rundt oppe i pakkisen i Barentshavet i nesten et halvt år før de vendte tilbake til Norge.

Det ble så gjort en god del forbedringer og endringer på skipet frem til våren 1902, da gjorde Amundsen seg klar til å seile Nordvest passasjen. Men det tok enda ett år til før alt var klart til avreisen som skjedde i juni 1903, da startet de ferden ut i fra Oslo. De ble utsatt for kraftig uvær og Amundsen seilte så inn til King William Island hvor båten frøs inne.

Her ble de i rundt to år før de igjen fortsatte ferden, men det gikk ikke lange tiden før de igjen var blitt fryst inne ved Herschel Island. Her ble de sittende fast i rundt åtte måneder før de igjen kunne fortsette ferden. De kom endelig frem til San Francisco ble de møtt av en enorm folkemengde som hyllet dem.

Skipet ble så liggende i byen, Amundsen hadde egentlig planer og seile den tilbake til Norge, men ble frarådet dette av Fritjof Nansen. Det var for stor risiko og runde Kapp horn. Det var mange Norsk Amerikanere i San Francisco og de ville bevare skipet. Det ble samlet sammen penger og de kjøpte så Gjøa og ga den til byen for og bli en flott attraksjon for stedet.

Skipet ble plassert i Golden Gate Park hvor det sto totalt i nesten 70 år, det sto utendørs og med kraftig vind, sjøsprut og sand tok kraftig på skipet.

Det trengtes absolutt og vedlikeholdes. Men det kostet og holde skipet vedlike, det ble forsøkt og samle inn penger men ble ikke nok til og gjøre alt som trengtes. Skipet ble så satt inn på et lager og ble etter hvert restaurert med ett opphold under den andre verdenskrigen.

Stortinget gikk inn og bevilget penger sånn at arbeidet kunne fortsette og de var ferdige i slutten av 40 årene. Men med dårlige materialer tok det ikke lange tiden før forfallet meldte seg igjen og arbeidet med og få skipet til Norge startet.

Gjøa ble så brakt tilbake til Norge i 1972 og i dag kan man se skipet som er utstilt i Frammuseet som ligger ute på Bygdøy rett utenfor Oslo.

Tags:

Del dette innlegget